• Nagłówek

    • Nasza szkoła realizuje w roku szkolnym 2016/2017 projekt  czytelniczy READ  ON,  wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci  w wieku 10 – 13 lat. Organizatorem Projektu jest Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

     Celem Projektu jest:

     1. Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI.
     2. Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa
     3. Wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka.
     4. Wsparcie szkół w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

     Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 10-13 lat uczących się języka angielskiego w klasach 4-6.

     Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

     Uczniowie z klasy przystępującej do projektu otrzymują do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym, dostosowanym do podstawy programowej w klasach 4-6.

     Uczestnicy czytają książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i rozwijają kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka.

     Każdy uczeń w klasie, niezależnie od poziomu znajomości języka, ma możliwość doskonalenia umiejętności w sposób dostosowany do swoich potrzeb.

     Dzieci są zachęcane do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat, wykonując różnorodne zadania i projekty.

     O poczynaniach w ramach projektu, jak również o wynikach czytelnictwa będziemy na bieżąco informować! Zapraszamy do współpracy!

     certyfikat-ok