• RADA RODZICÓW 2022/2023

    • Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023  – 40,00 zł

     Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto:

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Babimoście

     BS Siedlec o/ Babimost 43 9660 0007 0005 1927 2000 0010

      

                                    W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę.

      

      

      

      

      


      

     Prezydium:

     1. Sylwia Furman – przewodnicząca
     2. Paulina Wolska – zastępca przewodniczącego
     3. Ewa Urbanowicz – sekretarz
     4. Dorota Błoszyk - członek