• RADA RODZICÓW 2020/2021

    • Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021  – 40,00 zł

     Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto:

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Babimoście

     BS Siedlec o/ Babimost 43 9660 0007 0005 1927 2000 0010

      

                                    W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę.

      

      

      

      

     RADA  RODZICÓW  2020/2021

      

      

      

      

      

     Lp.

     Klasa

     Wychowawca

     Imię i nazwisko

     1.  

     Ia

     Pawluk Dominika

     Sommer Agata

     1.  

     Ib

     Zdunek Elżbieta

     Wolska Paulina

     1.  

     IIa

     Żok Magdalena

     Urbanowicz Ewa

     1.  

     IIb

     Kurowska-Hoły Elżbieta

     Buda Marta

     1.  

     IIIa

     Mikołajczak Bernardeta

     Błoszyk Dorota

     1.  

     IIIb

     Piechaczek Małgorzata

     Kubiak Agnieszka

     1.  

     IVa

     Wernerowska Wioletta

     Szczeszek Patrycja

     1.  

     IVb

     Kubaś Barbara

     Furman Sylwia

     1.  

     Va

     Michalska Aleksandra

     Grądziel Anna

     1.  

     VIa

     Gaertner Agnieszka

     Kamińska Agnieszka

     1.  

     VIb

     Mazur Małgorzata

     Groszek Monika

     1.  

     VIIa

     Stajkowska Patrycja

     Grześkowiak Sabina

     1.  

     VIIb

     Zięba Wiesław

     Woźniak Iwona

     1.  

     VIIc

     Maksimczyk Monika

     Cybulska Marzena

     1.  

     VIIIa

     Wołek Bożena

     Pawelczak-Krawiec Agnieszka

     1.  

     VIIIb

     Prządka Anna/ Kaczmarska Małgorzata

     Piwecka Marzena

      

      

      

      

      

      

      

      

     Prezydium Rady Rodziców

      

     Przewodnicząca – Sylwia Furman

     Zastępca Przewodniczącej – Paulina Wolska

     Sekretarz – Anna Grądziel

     Członek – Ewa Urbanowicz

     Członek – Sabina Grześkowiak