• RADA RODZICÓW 2020/2021

    • Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022  – 40,00 zł

     Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto:

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Babimoście

     BS Siedlec o/ Babimost 43 9660 0007 0005 1927 2000 0010

      

                                    W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę.

      

      

      

      

     RADA  RODZICÓW  2021/2022

      

      

      

      

     Lp.

     Klasa

     Wychowawca

     Imię i nazwisko

     1.  

     Ia

     Mikołajczak Bernardeta

     Martyna Kwiatkowska

     1.  

     Ib

     Piechaczek Małgorzata

     Zuzanna Tyma-Kozubal

     1.  

     IIa

     Pawluk Dominika

     Agata Sommer

     1.  

     IIb

     Zdunek Elżbieta

     Paulina Wolska

     1.  

     IIIa

     Starosta Emilia

     Ewa Urbanowicz

     1.  

     IIIb

     Kurowska-Hoły Elżbieta

     Marta Buda

     1.  

     IVa

     Gaertner Agnieszka

     Dorota Błoszyk

     1.  

     IVb

     Kaczmarska Małgorzata

     Agnieszka Kubiak

     1.  

     Va

     Wernerowska Wioletta

     Karolina Waligórska

     1.  

     Vb

     Kubaś Barbara

     Sylwia Furman

     1.  

     VIa

     Michalska Aleksandra

     Anna Grądziel

     1.  

     VIIa

     Jaroszek Wojciech

     Agnieszka Kamińska

     1.  

     VIIb

     Mazur Małgorzata

     Katarzyna Andrusiak

     1.  

     VIIIa

     Stajkowska Patrycja

     Sabina Grześkowiak

     1.  

     VIIIb

     Zięba Wiesław

     Iwona Woźniak

     1.  

     VIIIc

     Maksimczyk Monika

     Marzena Cybulska

      

      

     Prezydium:

     1. Sylwia Furman – przewodnicząca
     2. Paulina Wolska – zastępca przewodniczącego
     3. Ewa Urbanowicz – sekretarz
     4. Dorota Błoszyk - członek