• Kadra

    •    Dyrektor 

        Ewa Pietrusiewicz

       dyrektor@szkola.babimost.pl

        Wicedyrektor

        Ewa Muńko

     wicedyrektor@szkola.babimost.pl

      

     Kadra dydaktyczna

         edukacja     
         wczesnoszkolna 

        Bernardeta Mikołajczak (BM)
        Iwona Firlej - Prętka (IFP)
        Małgorzata Piechaczek (Pi)
        Elżbieta Kurowska - Hoły (EK)
        Dominika Pawluk (PD)
        Emilia Starosta  (ES)

         język polski

        Małgorzata Kaczmarska (MK)
        Ewa Pietrusiewicz (EP)
        Agnieszka Weimann (AW)
        Wioletta Wernerowska (WW)

         język angielski

        Agnieszka Gaertner (AG)
        Patrycja Stajkowska (PS)
        Anna Prządka (AP)                        

         język niemiecki

        Aleksandra Michalska (MA)
        Jolanta Reimann (JR)

         religia

        Anna Szafrańska (ASz)
        Izabela Olszewska (IO)

         matematyka

        Bożena Dąbrowska (BD)
        Grażyna Czerwińska (GC)
        Urszula Krzaczkowska (UK)

         historia

        Ewa Muńko (EM)
        Bożena Wołek (BW)

         przyroda

        Wiesław Zięba (WZ)

         biologia 

        Barbara Kubaś (BK)

         geografia

         Monika Maksimczyk (Ma)

         fizyka

        Wojciech Jaroszek (WJ)

         chemia

        Marian Mielniczak (MM)

         zajęcia komputerowe
         /informatyka

        Elżbieta Kurowska-Hoły (EK)
        Wiesław Zięba (WZ)

         muzyka

       Rafał Urbanowicz (RU)

         plastyka

        Bożena Wołek (BW)

         technika

        Monika Maksimczyk (Ma)

         WOS

        Ewa Muńko (EM)

         wychowanie fizyczne

         Justyna Przygocka (JP)
         Marek Przygocki (MP)

         pedagog

        pedagog specjalny

         Urszula Kusiak (KU)

         Małgorzata Wojtek

         psycholog

        Aldona Fheed (FA)

         logopedia

        Ewelina Wozińska (EW)
        Iwona Firlej - Prętka (IFP)

         biblioteka

        Ewelina Wozińska (EW)

         zajęcia korekcyjno-
         kompensacyjne

        Urszula Kusiak (KU)
        Małgorzata Wojtek (MW)
        Bernardeta Mikołajczak (BM)

         świetlica

         Jolanta Reimann (JR)
         Aleksandra Michalska (MA)
         Barbara Kubaś (KB)
         Wojciech Jaroszek (WJ)

         Monika Maksimczyk (Ma)

      

     Pracownicy administracji i obsługi

         Sekretariat

        Marzena Reiman 
        Justyna Zmuda

        Księgowość

        Magdalena Wołek
        Anna Błoch
        Anna Rychła

         Kuchnia

        Sylwia Tomys        
        Maria Sobolewska
        Małgorzata Kowalaszek

         Pracownicy obsługi

        Danuta Kwiatkowska
        Artur Sołtysiak
        Grażyna Wawrzynowicz
        Barbara Bartkowiak
        Karolina Krzanowska