• Kadra

    •    Dyrektor 

        Ewa Pietrusiewicz

       dyrektor@szkola.babimost.pl

        Wicedyrektor

        Ewa Muńko

     wicedyrektor@szkola.babimost.pl

      

     Kadra dydaktyczna

         edukacja     
         wczesnoszkolna 

       Sabina Kędziora (SK)
        Bernardeta Mikołajczak (BM)
        Elżbieta Zdunek (EZ)
        Małgorzata Piechaczek (Pi)
        Elżbieta Kurowska - Hoły (EK)
        Dominika Pawluk (PD)  

         język polski

        Małgorzata Kaczmarska (MK)
        Ewa Pietrusiewicz (EP)
        Agnieszka Weimann (AW)
        Wioletta Wernerowska (WW)

         język angielski

       Agnieszka Gaertner (AG)
        Patrycja Stajkowska (PS)
        Anna Prządka (AP)
      
        Adrianna Myssak (AMy)                           

         język niemiecki

        Aleksandra Michalska (MA)
         Jolanta Reimann (JR)

         religia

       Anna Szafrańska (ASz)
        Halina Grina (HG)
        Krystyna Zamolska (KZ)

         matematyka

        Bożena Dąbrowska (BD)
         Grażyna Czerwińska (GC)
         Urszula Krzaczkowska (UK)

         historia

        Ewa Muńko (EM)
         Wojciech Szyputa (WSZ)
         Agnieszka Weimann (AW)

         przyroda

        Wiesław Zięba (WZ)

         biologia 

        Barbara Kubaś (BK)

         geografia

         Monika Maksimczyk (Ma)

         fizyka

        Wojciech Jaroszek (WJ)

         chemia

        Marian Mielniczak (MM)

         zajęcia komputerowe
         /informatyka

        Elżbieta Kurowska-Hoły (EK)
         Elżbieta Zdunek (EZ)
         Wiesław Zięba (WZ)

         muzyka

       Rafał Urbanowicz (RU)

         plastyka

        Bożena Wołek (BW)
        Emilia Starosta (ES)

         technika

        Monika Maksimczyk (Ma)

         WOS

        Ewa Muńko (EM)

         wychowanie fizyczne

      
         Justyna Przygocka (JP)
         Marek Przygocki (MP)

         pedagog

       Urszula Kusiak (KU)

         psycholog

        Aldona Fheed (FA)

         logopedia

        Ewelina Wozińska (EW)
         Iwona Firlej - Prętka (IFP)

         biblioteka

        Ewelina Wozińska (EW)

         zajęcia korekcyjno-
         kompensacyjne

        Urszula Kusiak (KU)
         Małgorzata Mazur (MM)

         świetlica

        Jolanta Reimann (JR)
         Aleksandra Michalska (MA)
         Barbara Kubaś (KB)
         Wojciech Jaroszek (WJ)

      

     Pracownicy administracji i obsługi

         Sekretariat

        Marzena Reiman 
        Justyna Zmuda

        Księgowość

        Magdalena Wołek
        Anna Błoch

         Kuchnia

        Sylwia Wawrzynowicz              
        Maria Sobolewska
        Małgorzata Kowalaszek

         Pracownicy obsługi

        Danuta Kwiatkowska
        Ewa Mańczak
        Irena Sołtysiak
        Artur Sołtysiak
        Iwona Śmiałek
        Grażyna Wawrzynowicz
        Barbara Bartkowiak