• Sekretariat

    • Sekretariat czynny codziennie w godzinach: 7.30 – 15.30.

     Uwaga! Uczniowie załatwiają sprawy w sekretariacie w godzinach: 9.30 – 13.30.

     Adres: sekretariat@szkola.babimost.pl

     ********************************************

     DUPLIKAT LEGITYMACJI

     Jeśli zgubiłeś legitymację szkolną musisz wyrobić duplikat dokumentu.

     Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości  9 zł na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 14 lutego 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 537) pkt.3.

     Wpłatę należy dokonywać na konto:

     Szkoła Podstawowa w Babimoście

     Nr konta: BS Siedlec o/Babimost  58 9660 0007 2600 1456 0200 0001

     W tytule opłaty należy napisać: 

     za duplikat legitymacji SP  oraz imię i nazwisko ucznia ubiegającego się o duplikat legitymacji.

     Z dowodem dokonania opłaty i podaniem o wydanie duplikatu dokumentu należy zgłosić się do sekretariatu.

     ********************************************

     DUPLIKAT ŚWIADECTWA

     Jeśli zgubiłeś świadectwo ukończenia szkoły i chcesz otrzymać duplikat dokumentu powinieneś:

     1. Dokonać opłaty skarbowej:

     Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości  26 zł na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 14 lutego 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 537) pkt.3.

     Wpłatę należy dokonywać na konto:

     Szkoła Podstawowa w Babimoście

     Nr konta: BS Siedlec o/Babimost  58 9660 0007 2600 1456 0200 0001

     W tytule opłaty należy napisać: 

     opłata za duplikat świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej  oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o duplikat świadectwa

     1. Zgłosić się z dowodem opłaty bankowej i podaniem o wydanie duplikatu dokumentu do sekretariatu. W podaniu należy uwzględnić: imię i nazwisko ubiegającego się o wydanie duplikatu, adres zamieszkania, rok ukończenia szkoły, klasa do której się uczęszczało, należy również podać co stało się z oryginałem świadectwa.
     2. Duplikat wystawia się w terminie 7 dni od daty złożenia podania. Po odbiór duplikatu należy zgłosić się z dowodem osobistym.

      

     Wniosek o wydanie  duplikatu świadectwa (doc,36KB)