• Etyka - wybrane zagadnienia

     • Zajęcia integracyjne pozwalające poznać i rozumieć rówieśników oraz samego siebie.

     Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:
     dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego.
                                                                                        Papież Franciszek

     • Uczenie szacunku, życzliwości, tolerancji, słuchania, uzasadnienia własnego zdania.


         

      

      

      

      

      

      

     • Rozpoznawanie, nazywanie uczuć,  uświadamianie, że są niezbędne w życiu. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

        

      

      

      

      

     • Ćwiczenia na koncentrację, skupienie uwagi.
     • Wymyślanie scenek, wcielanie się w rolę, gry edukacyjne ruchowe, planszowe.
     • Oglądanie krótkich filmów edukacyjnych, czytanie tekstów inspirujących do wypowiadania opinii.
     • Uwrażliwianie na los pokrzywdzonych, biedniejszych, niepełnosprawnych.

     • Tolerancja - inny nie znaczy gorszy.
     • Przybliżanie innych kultur, narodów, obyczajowości.
     • Ekologia, ochrona planety, skutki zmian klimatycznych.

     • Umiejętne rozwiązywanie konfliktów, stawianie granic, asertywność.

     • Akceptowanie siebie, poznawanie własnych umiejętności, zalet i wad.

     Ponadto nie tylko dla starszych uczniów.

     • Uczenie dyskutowania, uzasadniania opinii z zachowaniem szacunku dla odmiennego zdania.

     • Próby rozumienia różnych postaw, charakterów, sposobów bycia.

     • Stawianie pytań o ważne dla ludzkiego życia zagadnienia  i poszukiwanie odpowiedzi.

     • Wartości ważne dla nas i ludzi innych kultur.
     • Wolność.

     • Prawa dziecka.

     • Odrobina filozofii - nauczycielki myślenia.                                                                                  yeslaughlaughyes

     "Każdy duży i silniejszy pod opiekę bierze mniejszych!"
                                                 Małgorzata Strzałkowska