• Higiena uczenia się ucznia

    •  Zasady do przestrzegania – higiena uczenia się ucznia

     Znaleźliśmy się w nieznanej nam dotąd sytuacji, dlatego nasze codziennie domowe funkcjonowanie wymaga modyfikacji. Rodzina to grupa społeczna, dlatego na początek wspólnie z domownikami zastanów się nad zasadami, które wprowadzicie w życie i które pozwolą Wam sprawnie funkcjonować. Nie zapominaj również o takich punktach, które zwykle były „zapalnikiem” domowych konfliktów (np. zalegające naczynia w zlewie, przepełniony kosz, którego nikt nie chce wynieść, godziny spędzone z telefonem). Spisz je na kartce w formie rodzinnego kontraktu – ważne jest, aby każdy się pod nim podpisał. Złożony podpis jest równoznaczny z akceptacją zapisanych punktów. Przygotowany kontrakt postawi granice dotyczące zachowania domowników czy współpracy między nimi. Dla Twoich dzieci to nic nowego, zapewne znają takie kontrakty ze szkoły (wielu nauczycieli przygotowuje je razem z klasą na początku roku szkolnego). W kontrakcie mogą znaleźć się zasady dotyczące:

     • Czasu na pracę i naukę.
     • Czasu na odpoczynek.
     • Posiłków i ich przygotowania.
     • Domowych obowiązków, takich jak: sprzątanie, opieka nad domowymi zwierzętami.
     • Higieny (tak ważnej właśnie teraz!).
     • Sposobu spędzania czasu wolnego indywidualnie i wspólnie.
     • Innych ważnych dla Twojej rodziny kwestii.

     Przykład rodzinnego kontraktu znajdziesz w materiałach do pobrania (plik: KONTRAKT  RODZINNY.pdf ). Przygotowany kontrakt powieś w widocznym miejscu. Odwołuj się do niego zawsze, gdy pojawi się trudna sytuacja spowodowana nieprzestrzeganiem jego zapisów.

     Źródła:

     • Psychologia społeczna, Wojciszke Bogdan, Wydawnictwo: Wydawnictwo naukowe Scholar (2011)
     • Psychologia Społeczna, Aronson Elliot , Wilson Timothy D. , Akert Robin M. Wydawnictwo Zysk i S-ka (1997))
     •  Anna Jurek "Skoncentruj się . Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadpodstawowych"
     • Alicja Małasiewicz " Wytęż wzrok i pamięć. Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko"