• Roboty klasy 2a

     • Dzieci z klasy II a w ramach edukacji technicznej konstruowały roboty z surowców wtórnych. Oto efekty ich pracy.

     • Projektanci z klas piątych

     • Podczas zajęć technicznych uczniowie klas 5 poznali różne style ubioru oraz pracę projektanta odzieży. Wykorzystali w praktyce zdobytą wiedzę tworząc projekty odzieży na różne okazje.

      Tekst i zdjęcia - Monika Maksimczyk.

     • Jak radzić sobie z agresją? - spotkanie z policjantami

     • W ramach Programu wychowawczo-profilaktycznego i Prewencyjnego programu  LUPO 3 marca odbyły się w naszej szkole spotkania dla klas V i VI  z pedagogiem szkolnym oraz funkcjonariuszami policji na temat agresji i przemocy. 

      Celem tych działań było zapoznanie dzieci ze zjawiskiem agresji i przemocy fizycznej, psychicznej, słownej oraz cyberprzemocy. Wspólnie z uczniami omówiliśmy objawy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Zarówno piątoklasiści jak i szóstoklasiści chętnie i aktywnie uczestniczyli w tych spotkaniach. Sami sygnalizowali problemy odwołując się do własnych przeżyć, dzięki czemu  można było zareagować na konkretne problemy. Zwracaliśmy szczególną uwagę na to, by nie pozostawać obojętnym wobec agresji i przemocy. Dzielnicowi pan Piotr Czuba i pani Daria Puchalska uświadomili również uczniom temat konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść uczniowie dopuszczając się takich zachowań. Na zakończenie przypomnieliśmy naszym podopiecznym o osobach i instytucjach, do których można się zwrócić z prośbą o pomoc. W czasie tych zajęć rozdawane były ulotki z programu ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej “Zachowaj trzeźwy umysł” - Przemoc BOLI (zakupione dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babimoście). Była to także okazja do bliższego poznania zawodu policjanta. Uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące pracy funkcjonariusza, jego umundurowania i wyposażenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne kajdanki, które można było przymierzać.

      Mamy nadzieję, że te spotkania pozytywnie wpłyną na ich postawy i w przyszłości nie będą przechodzić obojętnie wobec problemu przemocy.

      Przypominamy  numery ważnych telefonów na naszym terenie:

      • Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście: 68-351-24-44

      • Posterunek Policji w Babimoście 68-476-23-51  (Dzielnicowy: 519534653)

      • Gminny Ośrodek Zdrowia: 68-351-20-24

       oraz        - Telefon zaufania: 116-111 

           - Niebieska Linia: 801 120 002

     • "Stop uzależnieniom!

     • W świetlicy szkolnej dla klas najmłodszych pracowaliśmy pod hasłem "Stop uzależnieniom!" Głównym celem naszych działań było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów o zagrożeniach, jakie związane są z wszelkimi używkami takimi jak paierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze ale także kształtowanie świadomości wśród dzieci na temat negatywnego wpływu nadużywania internetu (gier komputerowych), telefonu, zakupów, hazardu a nawet fast foodów itp.

      Najmłodsi bardzo dobrze wiedzą jak istotne znaczenie  mają czynniki chroniące przed uzależnieniami takie jak: dom, rodzina, pozytywne relacje z kolegami i koleżankami z kasy, szkoły, podwórka.

      Były dyskusje, pogadanki, prezentacje i prace plastyczne. Dzieci potrafią mówić o sobie w sposób pozytywny, wiedzą że mogą zawsze liczyć na rodziców czy rodzeństwo, a w szkole na wychowawcę, nauczyciela oraz pedagagoga. Mówią o swoich pasjach, zainteresowaniach oraz marzeniach.

      Zajęcia przyczyniły się do nabycie  przez dzieci praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami istniejącymi w otaczającym świecie. Zebrane informacje utwierdziły uczniów w przekonaniu, iż używki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

     • Lapbooki o losach Stasia i Nel

     • Klasa 5a podczas lekcji języka polskiego pracowała nad lapbookiem.  Celem pracy było utrwalenie materiału dotyczącego utworu Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Uczniowie wykazali się kreatywnością, poszukiwali informacji, uczyli się je selekcjonować oraz ciekawie prezentować.