• Organizacja pracy szkoły w czasie edukacji zdalnej dla klas 5-8 od 31.01.2022 do 27.02.2022
     • Organizacja pracy szkoły w czasie edukacji zdalnej dla klas 5-8 od 31.01.2022 do 27.02.2022

     • Organizacja pracy szkoły w czasie edukacji zdalnej dla klas 5-8

      od 31.01.2022 do 27.02.2022

      1. Klasy 1- 4 pracują w trybie stacjonarnym.

      2. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas 1-3.

      3. Z obiadów mogą korzystać uczniowie klas 1- 4. 

      4. Obiady będą wydawane tylko do godziny 13.00.

      5. Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1-4 odbywają się w trybie stacjonarnym, a dla uczniów klas 5-8 w trybie zdalnym.

      Zasady pracy zdalnej:

      1. Lekcje on-line odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji oraz zgodnie z regulaminem organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Babimoście. 

      2. Nie będą organizowane zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy. Informacje na ten temat będą umieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce Zastępstwa.

      3. Lekcje on-line odbywają się za pomocą platformy MS Teams. 

      4. Na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność i zaznaczana w Librusie.

      5. Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się na dotychczasowych zasadach.

      6. Jeżeli uczeń z przyczyn technicznych nie może mieć włączonej kamery, jest zobowiązany do głosowego potwierdzania swojej obecności na każde wezwanie nauczyciela. 

      7. Jeśli uczeń dwukrotnie nie potwierdzi swojej obecności poprzez przynajmniej połączenie głosowe na zajęciach (w różnym czasie zajęć), ma zaznaczoną nieobecność.